Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất và phân phối hàng đầu trong ngành dược Việt Nam với chất lượng và dịch vụ vượt trội. Thành công của Công ty sẽ góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước.

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Nâng cao vị thế của Tipharco trở thành một trong những nhà sản xuất và phân phối hàng đầu trong ngành dược phẩm và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cùng công nghệ đột phá.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi

  • Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão
  • Tôn trọng – Lắng nghe – Chia sẻ
  • Lấy khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu.

 

  • Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
  • Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.