Lịch sử hình thành

2023

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CHÍNH THỨC

Vào ngày 12/7/2023, Công ty chính thức giao dịch với vai trò Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với Mã chứng khoán DTG.

2022

TÁI CƠ CẤU

Trở thành nhánh thứ 7 của Bamboo Capital Group, phụ trách mảng dược phẩm.
2018 – 2019

Mở rộng

Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất thuốc dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO.

Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty đạt tiêu chuẩn GMP.

2017

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Giao dịch cổ phiếu Tipharco trên Thị trường công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).
2006

Chuyển sang Công ty cổ phần

Chuyển sang Công ty cổ phần đổi tên là Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
1993

Sát nhập

Sát nhập Xí nghiệp Dược phẩm thành Xí nghiệp Liên Hợp Dược Tiền Giang.
1992

Thành lập doanh nghiệp nhà nước

Thành lập doanh nghiệp nhà nước đổi tên là Công ty Dươc và Vật tư y tế Tiền Giang
1977

Tái cấu trúc: Tách sản xuất và kinh doanh

Tách sản xuất và kinh doanh, thành lập 2 đơn vị là xí nghiệp Dược Phẩm Tiền Giang có chức năng sản xuất và nuôi trồng dược liệu, và Công ty Dược phẩm cấp II có chức năng phân phối thuốc.
1976

Thành lập Công ty

Công ty được thành lập và có tên là: Công ty Dược phẩm Tiền Giang có chức năng sản xuất, kinh doanh và phân phối thuốc đến các công ty cấp III Huyện, thị trực thuộc.