Tuyển dụng

STT
Vị trí
Số lượng
Ngày hết hạn
0 1
Tuyển dụng Chuyên viên HSE
31/05/2024
0 2
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Kênh OTC
31/05/2024
0 3
Tuyển dụng thực tập sinh các vị trí: Xuất nhập khẩu, Đăng ký thuốc (RA), Kiểm soát chất lượng (IPC)
31/05/2024
0 4
Tuyển Dụng Các Vị Trí: Cơ Điện, HSE, Sản Xuất
31/05/2024
0 5
Tuyển dụng Chuyên viên Điện Công nghiệp
31/05/2024
0 6
Tuyển Dụng Chuyên Viên Tài Chính
01
31/05/2024